wz
1.Ortézy:

Ortézy dolných končatín:

Kolenná ortéza

stabilizačná s nastaviteľným 

rozsahom pohybu 

STEH_PRISTROJ 2.jpg (9376 bytes)

Ortéza na celú

DK pre dieťa

Kolenné ortézy vhodné pre vysoko aktívnych pacientov a športovcov

Ortoprotéza pre dieťa s fibulárnou hemiméliou (vrodená vývojová chyba predkolenia)

Polohovacie ortézy pre deti na genua valga, genua vára, PEC, kontraktúry v kolennom kĺbe a pod 

Fixačná ortéza

na coxu 


Reciokačná ortéza 
(podrobnosti o tejto
zaujímavej ortéze za krátko v zaujímavostiach z odboru)

Ortézy členka vhodné aj pre šport

Thomasova ortéza na m.Perthes

  
Antiluxačná ortéza na coxu-zabezpečuje požadovanú abdukciu DK a stabilizáciu končatiny voči rotácii

Valid XHTML 1.0 Strict